Garmiestis
Pramoninis Vilniaus rajonas

"Jei bent akimirkai, bent vienam mirksniui Garmiesčio gamyklos sustotų, liautųsi kvėpavęs ir Vilnius" - Petras Vileišis, Mechanikų gildijos vadovas ir Vilniaus Garo tarėjas

Vilniaus rajonas, kuriame sutelktos visos pagrindinės gamyklos ir fabrikai. Su Viščigavo orlaivių uostu Garmiestį jungia virš žemės pakeltas vienbėgis geležinkelis. Žymiausi pastatai – Mechanikų gildija, Garmiesčio pirtys, Pūškorių arsenalas. 

Garmiesčio gatvės turi ne pavadinimus, o numerius - Pirmoji gatvė, prie jos glaudžiasi Antroji ir Trečioji gatvės, jas statmenai kerta Ketvirtoji, nuo tos atsišakoja garų kamuolių apgaubta Penktoji.  Septintojoje Dujų gatvėje įsikūrę fabrikai dujomis maitino ketaus ir plieno liejyklas bei griežčiausiai saugomą prometilio gamyklą. Jų vamzdžiai it žalčiai rangėsi virš Garmiesčio gatvių. Ketvirtojoje ir Šeštojoje gatvėse nuo ankstaus ryto pasklisdavo Rivkindo, Surovičiaus ir Menkės fabrikuose išdirbamų odų dvokas, kuris nusigaudavo iki Aštuntosios gatvės ir susiliedavo su Edelšteino tabako fabriko kvapais.

Dar toliau plytėjo aikštė, kur buvo iškraunami iš Viščigavo uosto vienbėgiu atgabenti kroviniai, o už aikštės riogsojo aukšti Garmiesčio sunkiosios pramonės gamyklų kaminai. Ten buvo garo turbinas ir eksperimentinius mechaninius elementus kuriančio Petro Vileišio dirbtuvės, Cimermano ketaus liejykla ir po sunkių derybų Vilniuje atsiradęs elektros dinamas montuojantis Vokietijos pramonės milžino „Allgemeine Elektrisitats“ filialas. Atokesniuose kampeliuose įsitaisė prie dujų vamzdžių irgi prisisiurbę Papo vokų fabrikas, brolių Rakovickių mechaninių svarstyklių ir papirosų kimšimo aparatų gamykla, Zavadskio spaustuvė, Livšičo kamščių gamykla ir kitos mažesnės įmonės.

Prie Garmiesčio glaudėsi ir Užusienio kvartalas su neseniai atidarytu „Lloyds“ kompanijos biuru, su akylai prižiūrimomis ginklininkų ir pūškorių meistrų artelėmis ir arsenalais.